Taisyklės

skelbimurinka.lt naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1. skelbimurinka.lt klientai gali naudotis šiomis nemokamomis paslaugomis:

1.1.1. skelbimų įdėjimas ir redagavimas Svetainėje;

1.1.2. skelbimų paieška Svetainėje pagal pasirinktus kriterijus;

1.1.3. skelbimų peržiūra ir pasinaudojimas juose esančia informacija.

1.2. skelbimurinka.lt jokiu būdu nedalyvaus sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip).

1.3. Talpindamas skelbimus ar kitą informaciją į svetainę, Klientas neribotam laikui perduoda skelbimurinka.lt išimtines teises į pateiktą informaciją ir/ar duomenis.

 

2. Kliento teisės

2.1. Klientas įsipareigoja:

2.1.1. pateikti teisingą apie save: tikrą savo vardą ir telefono numerį;

2.1.2. nenaudoti svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

2.1.3. nedėti netinkamų ar suklastotų fotografijų;

2.1.4. turėti parduodamą objektą.

2.1.5. prisiimti visą atsakomybę už skelbimo turinio atitikimą taisyklių sąlygoms;

2.1.6. neįgyti autorinių teisių į skelbimurinka.lt duomenis, tačiau turi teisę keisti, papildyti, atnaujinti ar ištrinti savo skelbimus;

2.1.7. skelbimurinka.lt administratoriai turi pilną teisę pašalinti skelbimą jeigu šis neatitinka sąlygų;

2.1.8. nerinkti, nekaupti svetainės klientų duomenų;

2.1.9. saugoti kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos klientas įgaliojo atstovauti klientą naudojantis paslaugomis;

2.1.10. neskelbti beprasmių arba apgaulingų skelbimų;

2.1.11. nenaudoti keiksmažodžių, rasistinių pasisakymų, frazių, galinčių įžeisti kitus asmenis;

2.1.12. skelbimų pavadinimuose draudžiama naudoti vaistų pavadinimus pvz.: Viagra, levitra, cialis.

2.1.13. skelbimurinka.lt talpinti skelbimą tik jam skirtoje kategorijoje;

2.1.14. skelbimo tekstą pildyti tvarkingai, vartoti taisyklingą lietuvių kalbą ir naudoti lietuvišką šriftą;

2.1.15. svetainėje netalpinti skelbimų apie prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus yra draudžiama.

2.2. Klientas sutinka, kad savo lėšomis gali tekti sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).

2.3. Sutinka, kad skelbimurinka.lt tvarkytų kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.4. Už Taisyklių nesilaikymą skelbimurinka.lt gali:

2.4.1 pašalinti skelbimą su netinkamu turiniu iš skelbimurinka.lt duomenų bazės;

2.4.2. uždrausti klientui prisijungti prie Svetainės.

 

3. skelbimurinka.lt teisės ir pareigos

3.1. skelbimurinka.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti) kliento skelbimus. Turi teisę juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims, kurie naudoja duomenų bazę skelbimų paieškai.

3.2. skelbimurinka.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš svetainės kliento skelbimus jeigu skelbimurinka.lt nuomone jie pažeidžia taisykles, taikomus teisės aktus arba yra kitaip netinkami.

3.3. skelbimurinka.lt tui teisę gauti pajamas už paslaugas nurodytas svetainėje.

3.4. skelbimurinka.lt turi teisę bet kada duomenų bazėje pakeisti ir pertvarkyti skelbimus tam, kad būtų patogiau naudotis.

 

4. Asmens duomenys

4.1. Klientas sutinka su šiomis taisyklėmis ir leidžia naudoti savo duomenis svetainėje su galimybe pareikalauti ištrinti paskyrą ar kitus susijusius duomenis.

 

5. Atsakomybės ribojimas

5.1. Klientas sutinka, kad skelbimurinka.lt nebus atsakinga už svetainės sutrikimus kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių,

5.2. skelbimurinka.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose rastos informacijos naudojimo.

5.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad skelbimurinka.lt nekiltų jokia teisinė atsakomybė apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad klientas naudojosi svetaine ir/ar paslaugomis.

 

6. Taikytina teisė

6.1. Internetinės svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos teisme.

REKLAMA

Visos teisės saugomos www.skelbimurinka.lt. Sukurta WebCom